IPC Accredited Training Partner – PIEK

Om een elektronisch eindproduct te creëren dat voldoet aan de beoogde kwaliteitseisen, gaan er veel stappen vooraf. Denk hierbij aan het ontwerp van de printplaat, het fabricageproces van de printplaat, het plaatsen van componenten op de printplaat (ook wel assemblage genoemd) en, reparatie of modificatie en niet te vergeten de bekabeling en het functioneel testen. Fouten tijdens eerdere productieprocessen leiden tot meer problemen later in de productie en / of een eindproduct dat niet voldoet aan de beoogde kwaliteitseisen.

IPC Accredited Training Partner – PIEKOm dit te voorkomen, eisen afnemers van hun ketenpartners dat er in het voorgaande proces gewerkt wordt volgens een bepaalde standaard. In de elektronische verbindingsindustrie wordt dan gebruik gemaakt van IPC standaarden. En om er zeker van te zijn dat deze IPC standaarden ook juist worden toegepast, dienen medewerkers dan ook gecertificeerd te worden volgens de betreffende standaard.

En precies dit is waar PIEK in gespecialiseerd is, het trainen en certificeren van medewerkers in de elektronica producerende industrie volgens de van toepassing zijnde IPC normen. PIEK is geaccrediteerd IPC Certification Center in alle mogelijke programma’s / standaarden. PIEK werkt internationaal, voornamelijk in Europa, Midden-Oosten en Afrika (EMEA).

De IPC certificeringsprogramma’s staan hieronder opgesomd. Bij deze opsomming wordt steeds een korte toelichting gegeven en de vertaalslag gemaakt naar het productieproces.

IPC Design

Op welke manier moet een elektrisch schema vertaalt worden naar een PCB ontwerp, zodat het zonder meer geproduceerd kan worden?

IPC-A-600

Aan welke kwaliteitseisen moet een kale printplaat voldoen om door te kunnen gaan naar de volgende stap in het productieproces?

IPC-6012

Aan welke kwalificaties moet een kale printplaat en assemblage materiaal voldoen om geaccepteerd te worden voor de hoge eisen die gesteld zijn in de volgende fase van het productieproces?

IPC-A-610

Aan welke kwaliteitseisen moet een geassembleerde printplaat voldoen om te worden geaccepteerd door de klanten of voor de eindassemblage in de definitieve behuizing?

IPC/WHMA-A-620

De acceptatiecriteria en test criteria waaraan kabel- en kabelboom assemblage moeten voldoen, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteitseisen?

IPC-7711 & IPC-7721

Op welke manier worden modificaties, herstelwerkzaamheden en reparaties van elektronische producten uitgevoerd zonder in te boeten op de eisen die gelden voor kwaliteit en betrouwbaarheid?

IPC J-STD-001

Eisen die gesteld worden aan gesoldeerde elektrische en elektronische producten op een hoger (militair) niveau (inclusief praktijk solderen).