IPC Accredited Training Partner – PIEK

Kavandatavatele kvaliteedinõuetele vastava elektroonilise lõpptoote loomiseks on vaja palju samme. Mõelge trükkplaadi di