IPC Accredited Training Partner – PIEK

Aby stworzyć elektroniczny produkt końcowy, który spełnia zamierzone wymagania jakościowe, należy wykonać wiele czynności. Pomyśl o projekcie obwodu drukowanego, procesie produkcji obwodu drukowanego, montażu komponentów na obwodzie drukowanym i naprawie lub modyfikacji, nie wspominając o okablowaniu i końcowym teście funkcjonalnym. Błędy podczas wcześniejszych procesów produkcyjnych mogą prowadzić do większej ilości problemów na późniejszym etapie produkcji i/lub do powstania produktu końcowego, który nie spełnia zamierzonych wymagań jakościowych.

IPC Accredited Training Partner - PIEKAby temu zapobiec, klienci wymagają od swoich partnerów w łańcuchu dostaw, aby w poprzednim procesie pracowali zgodnie z określonymi standardami. Normy IPC są zatem stosowane w przemyśle połączeń elektronicznych. Aby mieć pewność, że te normy IPC są prawidłowo stosowane, pracownicy muszą również posiadać certyfikaty zgodne z odpowiednimi normami.

I właśnie w tym specjalizuje się PIEK, szkoląc i certyfikując pracowników przemysłu elektronicznego zgodnie z obowiązującymi normami IPC. PIEK jest akredytowanym Centrum Certyfikacji IPC we wszystkich możliwych programach/standardach. PIEK działa na skalę międzynarodową, głównie w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA).

Programy certyfikacji IPC są wymienione poniżej. Temu podsumowaniu zawsze towarzyszy krótkie wyjaśnienie i jego przełożenie na proces produkcji.

IPC Design

Jak przekształcić schemat elektryczny w projekt PCB, który może być produkowany?

IPC-A-600

Jakie wymagania jakościowe musi spełniać goła płytka drukowana, aby została zaakceptowana do dalszego etapu procesu produkcyjnego?

IPC-6012

Jakie wymagania kwalifikacyjne dla procesu produkcji gołej płyty i materiałów do produkcji gołej płyty są konieczne, aby uzyskać wysoką wydajność w następnym etapie procesu produkcyjnego?

IPC-A-610

Jakie wymagania jakościowe musi spełniać zmontowana płytka drukowana, aby mogła być zaakceptowana przez klienta lub końcową budowę skrzynki montażowej?

IPC/WHMA-A-620

Wymagania dotyczące odbioru i badań, które muszą być spełnione przez zespoły kabli i wiązek kablowych bez kompromisu dla jakości.

IPC-7711 & IPC-7721

Jak przerabiać, naprawiać lub modyfikować podzespoły elektroniczne bez uszczerbku dla jakości i niezawodności?

IPC J-STD-001

Wymagania dotyczące lutowanych zespołów elektrycznych i elektronicznych na poziomie wyższym (wojskowym) (w tym lutowanie praktyczne).